Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-607484730610 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,309,000 đ
Phân loại màu:
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Aowei (làm vườn)
Phân loại màu sắc: Lưỡi có thể điều chỉnh 2,5 cm, một lần sạc và một lần sạc (lưỡi gửi), lưỡi điều chỉnh 2,5 cm, hai pin và một lần sạc (lưỡi gửi), lưỡi điều chỉnh 2,5 cm (không pin, không lưỡi), lưỡi điều chỉnh 3,0 cm, một lần sạc và một lần sạc (lưỡi dao) Lưỡi có thể điều chỉnh 3,0 cm, hai pin và một lần sạc (lưỡi cắt) (với thanh kéo dài có thể cắt cành cao 4 mét) 2,5 cm 16,8V một pin và một lưỡi sạc (với thanh kéo dài có thể cắt Cành cao 4 mét) 2,5 cm 16,8 V Hai pin và một lưỡi sạc 4,0 cm cạnh dao có thể điều chỉnh một lần sạc và một lần sạc (lưỡi gửi) Lưỡi dao có thể điều chỉnh 4,0 cm hai sạc và một sạc (lưỡi gửi) Kéo 2,5 cm một sạc và một sạc + Cưa tay 4 inch một điện và một sạc (Pin vạn năng) Kéo 2,5 cm hai điện một sạc + Cưa tay 4 inch một điện và một sạc (Cưa tay 2,5 cm đa năng dùng pin hai điện và một sạc + Cưa tay 4 inch hai điện điện và một lần sạc (pin phổ thông)
Số mặt hàng: ldj-01
Dao cắt tỉa loại cưa: Kéo cắt tỉa
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng
Hồ không chổi điện cắt tỉa kéo cắt tỉa vườn cây ăn quả dày kéo cắt cành cắt tỉa chi nhánh có thể sạc lại pin lithium kéo cắt điện gia dụng

0965.68.68.11