Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-681543883381 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,504,000 đ
Phân loại màu:
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Aowei (làm vườn)
Mô hình: 7207
Vật chất: Tất cả động cơ không chổi than bằng đồng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu: 190 AC không chổi than cấp công nghiệp 4250W, 190 AC chổi than 4250W cấp công nghiệp + lưỡi cắt gốc 190 AC cấp công nghiệp không chổi than 4250W + 10m ống khí mềm + lưỡi cắt ban đầu * 2 190 AC chổi than 4250W cấp công nghiệp + 10m ống khí mềm + lưỡi cắt gốc * 3
Loại máy cắt: khác / khác
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Thời gian bảo hành: 2 năm
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin
Hồ AC máy cắt rãnh không chổi than máy cắt bê tông tường nước và điện lắp đặt đường dây hộp rãnh tạo tác rãnh khoan pin

0965.68.68.11