Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-675513678729 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,462,000 đ
Phân loại màu:
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Aowei (làm vườn)
Mô hình: Máy mài góc không chổi than AC
Chất liệu: đồng đầy đủ không chổi than
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Hàng Châu
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu sắc: Máy mài góc không chổi than (Động cơ thông minh không chổi than AC) Máy mài góc không chổi than gói tiêu chuẩn 1000W (Động cơ thông minh không chổi than AC) Máy mài góc không chổi than gói 1000W (Động cơ thông minh không chổi than AC) Máy mài góc không chổi than gói 1000W Longzun (Động cơ thông minh không chổi than AC) Tiêu chuẩn 1300W Gói máy mài góc không chổi than (Động cơ thông minh không chổi than AC) Gói sang trọng 1300W Máy mài góc không chổi than (Động cơ thông minh không chổi than AC) Gói Longzun 1300W Động cơ không chổi than thông minh AC cho hơn mười năm
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Thời gian bảo hành: 3 năm
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin
Hồ 220V AC máy mài góc không chổi than máy cắt đa năng máy mài cầm tay gia đình máy mài đánh bóng máy mài đánh bóng khoanpin

0965.68.68.11