Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-17330604437 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
286,000 đ
Phân loại màu:
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: huhao
Model: Huhao Dao phay một lưỡi 6 mm mật độ acrylic bảng cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ
Chất liệu: khác
Phân loại màu: Bảng mật độ Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 17 * chiều dài dao 45 giá đặc biệt 10 bảng mật độ 6 * 12 * 45 acrylic Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 12 * chiều dài dao 45 bảng mật độ Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 42 * Chiều dài dao 70 MDF Φ đường kính tay cầm 6 * Chiều dài lưỡi 15 * Chiều dài dao 45 MDF Φ đường kính tay cầm 6 * Chiều dài lưỡi 52 * Chiều dài dao 80 Giá đặc biệt 10 MDF 6*17*45 Acrylic Φ đường kính tay cầm 6 * Chiều dài lưỡi 32 * dao chiều dài 60 Acrylic Φ đường kính tay cầm 6* chiều dài lưỡi 25* chiều dài dao 50 MDF Φ đường kính tay cầm 6* chiều dài lưỡi 22* chiều dài dao 48 ưu đãi đặc biệt 10 acrylic 6*12*45 ưu đãi đặc biệt 10 acrylic 6*32*60 Bảng tỷ trọng Φ tay cầm đường kính 6 * chiều dài lưỡi 72 * chiều dài dao 100 giá đặc biệt 10 bảng mật độ 6 * 25 * 50 bảng mật độ Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 62 * chiều dài dao 90 giá đặc biệt 10 acrylic 6 * 28 * 55 acrylic Φ tay cầm Đường kính 6 * lưỡi chiều dài 17 * chiều dài dao 45 giá đặc biệt 10 bảng mật độ 6 * 22 * ​​48 acrylic Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 28 * chiều dài dao 55 acrylic Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 22 * ​​chiều dài dao 48 ưu đãi đặc biệt 10 acrylic 6 * 17 * Bảng mật độ 45 Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 28 * chiều dài dao Bảng mật độ 55 Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 25 * chiều dài dao 50 bảng mật độ Φ đường kính tay cầm 6 * chiều dài lưỡi 12 * chiều dài dao 45 giá đặc biệt 10 miếng Bảng mật độ 6 *62*90 Bảng mật độ Φ đường kính tay cầm 6* chiều dài lưỡi 32* chiều dài dao 57 Giá đặc biệt 10 bảng mật độ 6*15*45 Giá đặc biệt 10 bảng mật độ 6*28*55 Giá đặc biệt 10 bảng mật độ 6*52*80 Giá đặc biệt 10 tấm acrylic 6*25*50 Giá ưu đãi 10 tấm MDF 6*42*70 Giá ưu đãi 10 tấm acrylic 6*22*48 Giá ưu đãi 10 tấm MDF 6*32*60 Giá ưu đãi 10 tấm MDF 6* 72*100
Cho dù lớp phủ: không lớp phủ
Có nên nhập khẩu: Không
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác
Huhao 6mm mm đơn lưỡi dao phay acrylic mật độ ban cắt máy tính điều khiển số CNC khắc gỗ máy công cụ mũi khoan lục giác

0965.68.68.11