Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-38105948369 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
217,000 đ
Phân loại màu:
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: huhao
Model: Dao mộc Zikou Xun chuyên nghiệp
Chất liệu: khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: 1/4*1/4 (6.35) [Lưu ý: Chuôi * đường kính] 1/4*5/16 (7.93) 1/4*3/8 (9.52) 1/4*1/2 (12.7 ) 1/4*5/8 (15.87 1/4*3/4 (19.05 1/4*7/8 (22.2 1/4*1 (25.4) dao rạch 1/2*5/16 (7.93) dao rạch 1/ 2*3/8 (9.52) Dao cắt phụ 1/2*1/2 (12.7) Dao cắt phụ 1/2*5/8 (15.87) Dao cắt phụ 1/2*3/4 (19.05) Dao cắt phụ 1/2*7/8 (22.22) Dao cắt phụ 1/2*1 (25.4) Dao cắt phụ 1/2*1-1/8 (28.5) Dao cắt phụ 1/2* 1-1/4 (31.75) dao miệng phụ 1/2*1-3/8 (34.9 dao miệng phụ 1/2*1-1/2 (38.1) Lưu ý: đường kính tay cầm * đường kính (D
Cho dù lớp phủ: không lớp phủ
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường
Huhao Anh ăn khớp với dao rãnh dao phay gỗ dao phay cắt tỉa đầu máy khắc chiêng dao miệng Tấn dao mũi khoan tường

0965.68.68.11