Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-647088333820 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
221,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yaoao
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
Phân loại màu: Dụng cụ mở lỗ rãnh ren chế biến gỗ [φ15mm] Dụng cụ mở lỗ rãnh ren chế biến gỗ [φ16mm] Dụng cụ mở lỗ rãnh ren chế biến gỗ [φ18mm] Dụng cụ mở lỗ rãnh ren chế biến gỗ [φ19mm] Dụng cụ mở lỗ rãnh ren chế biến gỗ [φ20mm] Dụng cụ mở rãnh ren chế biến gỗ 【φ22mm】 Dụng cụ mở rãnh ren chế biến gỗ 【φ25mm】
Mục số: Máy khoan chế biến gỗ mới
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat
Gỗ Hợp Kim Dụng Cụ Mở Lỗ Cấp Công Nghiệp Bản Lề Mũi Doa Chìm Mũi Khoan 15-16-18-19-20-22-25Mm mui khoan sat

0965.68.68.11