Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn Que hàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-641493872150 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,610,000 đ
Phân loại màu:
Mỹ siêu hợp kim 2.5mm giá mỗi kg
Mỹ siêu hợp kim 3.2mm giá mỗi kg
Mỹ siêu hợp kim 4.0mm giá mỗi kg
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: American Superalloy
Model: ENICrMo-3
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: Giá siêu hợp kim 2,5 mm của Mỹ cho mỗi kg Giá siêu hợp kim của Mỹ 3,2 mm cho mỗi kg Giá siêu hợp kim của Mỹ 4,0 mm cho mỗi kg
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn
Hoa Kỳ Ultimate Enicrmo-3 Enicrmo-4 ENICRFE-3 Điện cực 2.5/3.2/4.0 gia que hàn

0965.68.68.11