Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita

MÃ SẢN PHẨM: TD-657913469443 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,350,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số chứng chỉ CCC:  2021010902361635
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: Z1C-FF
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu: FF02-20 [500W] tiêu chuẩn FF02-20 [500W] gói sang trọng FF03-20 [500W] tiêu chuẩn FF03-20 [500W] gói sang trọng FF05-26 [800W] tiêu chuẩn FF05-26 [800W] Gói quà sang trọngFF- 26 [750W] Tiêu chuẩn FF02-26 [750W] Tiêu chuẩn FF03-26 [750W] Tiêu chuẩn FF-38 [800W] Tiêu chuẩn FF-28 [960W] Tiêu chuẩn FF02-28 [960W] Tiêu chuẩn FF02 -30 Tiêu chuẩn 【960W】 với FF02- Tiêu chuẩn 38 【960W】 với tiêu chuẩn FF04-30 【960W】 với FF07-26 【1010W】 với ly hợp an toàn
Điện áp: 220V
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck loại: bốn lỗ
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng tiến và lùi: không
Thời gian bảo hành: 1 năm
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita
Dongcheng Electric Hammer/Povery Home Bê tông đa chức năng Máy khoan điện High -Power Electric Pick so sánh máy khoan bosch và makita

0965.68.68.11