Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v

MÃ SẢN PHẨM: TD-672687427320 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
756,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: DCA
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: ADJZ1603 [không nguồn và không sạc] kim loại trần ADJZ1603 [nguồn đơn 16V mạnh] tiêu chuẩn ADJZ1603 [nguồn đôi 16V] tiêu chuẩn ADJZ1603 [nguồn đơn 16V] bộ sang trọng ADJZ1603 [nguồn đôi 16V] bộ sang trọng ADJZ1603 [nguồn đơn 16V ]] 33 đầu lô ADJZ1603 [nguồn kép 16V] 33 đầu lô ADJZ1603 [nguồn đơn 16V] Máy khoan gạch Dongcheng ADJZ1603 [nguồn kép 16V] Máy khoan gạch men Dongcheng ADJZ1601 [không nguồn và không sạc] kim loại trần ADJZ1601 [nguồn đơn 16V mạnh mẽ] Tiêu chuẩn ADJZ1601 [nguồn kép 16V mạnh] Tiêu chuẩn ADJZ1601 [nguồn đơn 16V] 33 đầu lô ADJZ1601 [nguồn kép 16V] 33 đầu lô ADJZ1201 [nguồn đơn 10,8V] Gói cao cấp ADJZ1201 [nguồn kép 10,8V] Gói cao cấp_ ADJZ24-10 [mạnh 16V] 2.0 nguồn đơn ADJZ24-10 [mạnh 16V] 2.0 nguồn kép ADJZ24-10 [2.0 nguồn đơn] Phụ kiện cao cấp ADJZ24-10 [2.0 nguồn kép] Phụ kiện cao cấp ADJZ23-10 [Nguồn đơn 12V] ADJZ23-10 tiêu chuẩn [12V kép nguồn] ADJZ23-10 tiêu chuẩn [Nguồn đơn 12V] Gói cao cấp ADJZ23-10 [Nguồn kép 12V] Gói cao cấp
Loại máy khoan điện: Máy khoan điện cầm tay
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Collet: Collet đa năng
Khả năng kẹp tối đa: 10mm
Số mặt hàng: ADJZ1603E
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Thời gian bảo hành: 1 năm
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v
Dongcheng DCA Điện Kim cương Home Electric Knife Burouting Multional khoan lithium Điện quay điện East City Drills khoan pin bosch 36v

0965.68.68.11