Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch

MÃ SẢN PHẨM: TD-678771587028 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,510,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng / DCA
Sê-ri: Máy khoan tác động dòng 13
Mô hình: ADJZ03-13
Phân loại màu: 05-13 [Máy ​​khoan va đập 60N.m] 2.0 công suất đơn 05-13 [Máy ​​khoan va đập 60N.m] 2.0 công suất kép 05-13 [2.0 công suất đơn] phụ kiện đa chức năng 05-13 [2.0 công suất kép] Đa chức năng Tệp đính kèm 05 -13 [Máy ​​khoan va đập 60N.m] 4.0 điện đơn 05-13 [Máy ​​khoan va đập 60N.m] 4.0 điện đôi 05-13 [4.0 điện đơn] Phụ kiện đa chức năng 05-13 [4.0 điện đôi] Phụ kiện đa chức năng 05-13+ cờ lê [4.0 đôi công suất] spree 05-13 + máy mài góc [4.0 đôi công suất] spree 05-13 + cờ lê [6.0 đôi công suất] spree 05-13 + máy mài góc [6.0 đôi công suất] Gói quà tặng lớn 03-13 [120N.m máy khoan va đập] 4.0 công suất đơn 03-13 [máy khoan va đập 120N.m] 4.0 công suất kép 03-13 [công suất đơn 4.0] phụ kiện đa chức năng 03-13 [4.0 công suất kép] phụ kiện đa chức năng 03-13+ cờ lê [4.0 công suất kép] spree Máy mài góc 03-13 + [công suất kép 4.0] spree 03-13 + cờ lê [6.0 công suất kép] spree 03-13 + máy mài góc [công suất kép 6.0] Gói quà tặng lớn 04-13 [Tuổi thọ pin ngắn 2.0 pin đơn] Tiêu chuẩn 04 -13 [Thời lượng pin ngắn 2.0 pin kép] Tiêu chuẩn 04-13 [Thời lượng pin dài 4.0 pin đơn] Tiêu chuẩn 04-13 [Thời lượng pin dài 4.0 pin kép] Tiêu chuẩn
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch
Dongcheng DCA Brush Impact Tác động của Lithium Pin Sprain 20V sạc tay khoan súng lục đa chức máy vặn ốc bosch

0965.68.68.11