Kim cương bằng thép không gỉ bằng thép không gỉ thép không gỉ 0,65 0,67 0,68 0,69 0.71mm mũi khoan nhựa Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-619287834253 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
227,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: 0.65*9.5L*D3.175*38L 0.66*9.5L*D3.175*38L 0.67*9.5L*D3.175*38L 0.68*9.5L*D3.175*38L 0.69*9.5L*D3. 175*38L 0.7*10L*D3.175*38L 0.71*10L*D3.175*38L 0.72*10L*D3.175*38L 0.73*10L*D3.175*38L 0.74*10L*D3.175*38L 0.75* 10L*D3.175*38L 0.76*10L*D3.175*38L 0.77*10L*D3.175*38L 0.78*10L*D3.175*38L 0.79*10L*D3.175*38L 0.8*10L*D3.175 *38L 0.81*10L*D3.175*38L 0.82*10L*D3.175*38L 0.83*10L*D3.175*38L 0.84*10L*D3.175*38L 0.85*10L*D3.175*38L 0.86*10L *D3.175*38L 0.87*10L*D3.175*38L 0.88*10L*D3.175*38L
Kim cương bằng thép không gỉ bằng thép không gỉ thép không gỉ 0,65 0,67 0,68 0,69 0.71mm mũi khoan nhựa
Kim cương bằng thép không gỉ bằng thép không gỉ thép không gỉ 0,65 0,67 0,68 0,69 0.71mm mũi khoan nhựa
Kim cương bằng thép không gỉ bằng thép không gỉ thép không gỉ 0,65 0,67 0,68 0,69 0.71mm mũi khoan nhựa

0965.68.68.11