Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-671439730965 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
191,000 đ
Phân loại màu:
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shenlang
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Phân loại màu sắc: Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 6 + 8 + 10mm Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 6 + 8 + 10 Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 5 + 6 + 8 + Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 3 + 4 + 5 + 6 + Bốn lưỡi mũi khoan công nghiệp Máy khoan công nghiệp 6mm [một] Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 6mm [hai] Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 6mm [năm] Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 6mm [mười] Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi 8mm [một] Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi Cấp mũi khoan 8mm [hai chiếc] Mũi khoan công nghiệp 4 lưỡi 8mm [5 chiếc] Mũi khoan công nghiệp 4 lưỡi 8mm [10 chiếc] Mũi khoan công nghiệp 4 lưỡi 10mm [một chiếc] Mũi khoan công nghiệp 4 lưỡi 10mm [hai miếng] Mũi khoan công nghiệp bốn lưỡi Mũi khoan cấp 10mm [năm miếng] Mũi khoan công nghiệp bốn lưỡi 10mm [mười miếng] Mũi khoan công nghiệp bốn lưỡi 12mm [một miếng] Máy khoan công nghiệp bốn lưỡi mũi khoan 12mm [hai miếng] Mũi khoan công nghiệp bốn lưỡi 12mm [năm miếng] Mũi khoan công nghiệp bốn lưỡi Mũi khoan cấp 12mm [mười miếng]
Mã hàng: 06810
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch
Khoan ống khoan đa chức năng Khoan khoan Hợp kim 8 mm Kim cương Kim cương Kim cương 6 mm Kim cương máy khoan bosch

0965.68.68.11