khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-637106108149 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,292,000 đ
Phân loại màu:
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mulan
Mô hình: ML-DGP
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: Bảo hành toàn cầu Centennial Mulan [Cấp công nghiệp của Đức] Không chổi than 68F9800mh Một điện (Chuck tự khóa) [Cấp công nghiệp Đức] Không chổi than 68F9800mh Hai điện (Chuck tự khóa) [Cấp công nghiệp Đức] Không chổi than 68F9800mh Một điện (tự khóa mâm cặp) không chổi than [cấp công nghiệp Đức] không chổi than 68F9800mh hai điện (mâm cặp tự khóa) có tác động [cấp công nghiệp Đức] không chổi than 16800mh một điện (mâm cặp tự khóa) [cấp công nghiệp Đức] không chổi than 16800mh hai điện (mâm cặp tự khóa ) [Cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 16800mh một công suất (mâm cặp tự khóa) với tác động [loại công nghiệp của Đức] không chổi than 16800mh hai công suất (mâm cặp tự khóa) có tác động [cấp công nghiệp của Đức] 19800mh không chổi than một công suất (mâm cặp tự khóa) [Cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 19800mh hai công suất (mâm cặp tự khóa) [cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 19800mh một công suất (mâm cặp tự khóa) với tác động [cấp công nghiệp của Đức] 19800mh không chổi than hai công suất (mâm cặp tự khóa) với tác động [ Cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 23800mh một công suất (mâm cặp tự khóa) [cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 23800mh hai công suất (mâm cặp tự khóa) [cấp công nghiệp của Đức] 23800mh không chổi than một công suất (mâm cặp tự khóa) có va đập [cấp công nghiệp của Đức ] không chổi than 23800mh hai công suất (mâm cặp tự khóa) với tác động [cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 27800mh một công suất (mâm cặp tự khóa) [cấp công nghiệp Đức] không chổi than 27800mh hai công suất (mâm cặp tự khóa) [cấp công nghiệp Đức] không chổi than 198F27800mh một nguồn (mâm cặp tự khóa) với tác động [cấp công nghiệp của Đức] không chổi than 27800mh hai nguồn (mâm cặp tự khóa) có tác động Đức Súng thép nhỏ không chổi than, một pin và một lần sạc + gói phụ kiện miễn phí, súng thép nhỏ không chổi than của Đức, hai pin và một lần sạc + gói phụ kiện miễn phí Hai súng và một lần sạc (có va đập) + gói phụ kiện miễn phí
Loại máy khoan điện: máy khoan va đập
Điện áp: 18V
Điều chỉnh tốc độ: sang số cố định
Loại Collet: Collet đa năng
Khả năng kẹp tối đa: 10mm
Số mặt hàng: ML-DGP001
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin
khoan makita Đức 99 máy khoan cầm tay có thể sạc lại không chổi than Máy khoan súng lục gia dụng tác động máy khoan cầm tay Máy khoan vặn vít dùng pin lithium súng bắn vít khoan bê tông pin

0965.68.68.11