Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô

MÃ SẢN PHẨM: TD-607068907075 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Phân loại màu:
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Bảo Liên
Phân loại màu: xám nhạt, xám đậm, bạc trong suốt, đen, cam, hồng, hồng, đỏ, củ sen, dưa hấu, rượu vang đỏ, kaki, gừng, vàng tươi, mơ, vàng chanh, cam, vàng nhạt, vàng huỳnh quang. Tay cầm 3 vòng xoắn 6mm1 6+8+10 vòng xoắn 3 vòng xoắn 6mm1 6+6+8+8+10 tay cầm thẳng 5 vòng xoắn 6mm1 6+6+8+8+10 vòng xoắn 5 vòng xoắn 6mm1 nhánh 6+6+8+8 tay cầm thẳng gửi xoắn ốc 6mm1 nhánh 6+6+8+8 xoắn ốc gửi xoắn ốc 6mm1 nhánh 5+6+8+10+12 tay cầm thẳng để gửi xoắn ốc+6mm1 nhánh 5+6+8+10 +12 Vít truyền xoắn ốc 6mm1 mảnh 4mm tay cầm thẳng 2 cái vít giao hàng 1 cái tay cầm thẳng 6mm 4mm 10 cái giao hàng 1 cái tay cầm thẳng 6mm 5mm 1 cái vít giao hàng 1 cái tay cầm thẳng 6mm 5mm 2 cái vít giao hàng 1 cái + tay cầm thẳng 6mm 6mm 2 xoắn ốc 1 tay cầm thẳng 6mm 6mm 10 xoắn ốc 1 tay cầm thẳng 6 mm 8 mm 2 vòng xoắn ốc 1 tay cầm thẳng 6 mm 8 mm 10 vòng xoắn ốc 1 tay cầm thẳng 6 mm 10 mm 2 vòng xoắn ốc 1 tay cầm thẳng 6 mm 10 mm 5 vòng xoắn ốc, 1 vòng xoắn ốc có tay cầm thẳng 6 mm 12 mm, 2 vòng xoắn ốc có tay cầm thẳng 1 6 mm 12 mm, 5 vòng xoắn ốc có Tay cầm thẳng 12 mm, 1 vòng xoắn 6 mm
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô
Khoan gạch, bê tông đấm bốn -blade, kim cương ballad, kim cương hình tam giác 6 mm thủy tinh Daquan Diamond Diamond Diamond mũi khoan rút lõi khô

0965.68.68.11