Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-668132940731 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,212,000 đ
Phân loại màu:
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Gomez
Mô hình: gmsxk
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu sắc: Mô tơ dây đồng chịu nhiệt độ cao 3800W Mô hình điều tốc tối cao + 9 răng thẳng 3800W Mô hình điều tốc tối cao + 9 răng cong Mô hình điều chỉnh tốc độ tối cao 3800W + Mô hình điều chỉnh tốc độ tối cao 13 răng 3800W + 13 răng cong Mô hình điều chỉnh tốc độ tối cao 3800W + 9 răng thẳng + 9 răng cong Mô hình điều chỉnh tốc độ tối cao 3800W + 13 răng thẳng + 13 răng cong Mô hình điều chỉnh tốc độ tối cao 3800W + bộ lưỡi dao toàn diện Mô hình điều chỉnh tốc độ công suất cao 4800W + Mô hình điều chỉnh tốc độ công suất cao 9 răng thẳng 4800W + 9 răng cong 4800W Mô hình điều chỉnh tốc độ công suất cao + 13 răng thẳng Mô hình tốc độ cố định thông thường + 13 răng thẳng Mô hình điều chỉnh tốc độ công suất cao 4800W + 9 răng thẳng + 9 răng cong Mô hình điều chỉnh tốc độ công suất cao 4800W + 13 răng thẳng + 13 răng cong 4800W Điều chỉnh tốc độ năng lượng Mô hình + Bộ Lưỡi kiếm Toàn năng
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi
Kéo cắt lông cừu điện Máy cắt lông cừu dùng điện để cạo lông cừu Máy xén lông cừu điện công suất lớn Kéo cắt lông cừu chuyên dụng để xén lông cừu máy khoan rút lõi

0965.68.68.11