Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-671142238461 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,896,000 đ
Phân loại màu:
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: ken / Rich
Mô hình: 2835
Xuất xứ: Châu Á Thái Bình Dương
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu: 26 búa điện 2832G 35 chọn điện 2835 95 chọn điện 2895
Điện áp: 220V
Điều chỉnh tốc độ: không có
Chuck loại: bốn lỗ
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng tiến và lùi: không
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch
Ken Ruiqi Electric Hammer Transfer Diamond 2832G Giấy khoan tác động đa chức năng cao cấp cao cấp công nghiệp 2835/2895 máy khoan betong bosch

0965.68.68.11