Hợp kim dựa trên niken NI307NI317NI327NI337NI347NICRMO-6ENICR-3 Dải niken dây hàn điện Que hàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-569128478053 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
370,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: ENi-1 đường kính 2,5 mm, một kg ENi-1 đường kính 3,2 mm, một kg ENi-1 đường kính 4,0 mm, một kg ENiCrFe-3 đường kính 2,5 mm, một kg ENiCrFe-3 đường kính 3,2 mm, một kg ENiCrFe- 3 đường kính 4,0mm một Một kilôgam ENiCrMo-3 có đường kính 2,5mm Một kilôgam ENiCrMo-3 có đường kính 3,2mm Một kilôgam ENiCrMo-3 có đường kính 4,0mm Một kilôgam ENiCrMo-4 có đường kính 2,5mm Một kilôgam ENiCrMo-4 có đường kính 3,2/4,0mm Một kilôgam ENiCu-7 Một kilôgam có đường kính 2,5mm Một kilôgam ENiCu-7 có đường kính 3,2mm Một kilôgam ENiCrMo-1 có đường kính đường kính 2,5 mm Một kg ENiCrMo-1 có đường kính 3,2/4,0 mm Một kg ENiCu-7 có đường kính 3,2 mm 2 miếng
Hợp kim dựa trên niken NI307NI317NI327NI337NI347NICRMO-6ENICR-3 Dải niken dây hàn điện
Hợp kim dựa trên niken NI307NI317NI327NI337NI347NICRMO-6ENICR-3 Dải niken dây hàn điện
Hợp kim dựa trên niken NI307NI317NI327NI337NI347NICRMO-6ENICR-3 Dải niken dây hàn điện
Hợp kim dựa trên niken NI307NI317NI327NI337NI347NICRMO-6ENICR-3 Dải niken dây hàn điện
Hợp kim dựa trên niken NI307NI317NI327NI337NI347NICRMO-6ENICR-3 Dải niken dây hàn điện

0965.68.68.11