Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào

MÃ SẢN PHẨM: TD-679934376147 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
262,000 đ
Phân loại màu:
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Hàn mặt trước bằng thép chế biến gỗ máy bào lưỡi máy bào cầm tay lưỡi máy bào gỗ lưỡi máy bào lưỡi dao tự làm máy bào thép tốc độ cao Dụng cụ chế biến gỗ dao bào
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dianmu (vật liệu chính để hoàn thiện nhà)
Mô hình: LZ6O5_1650513417537-e94b2277-7
Vật chất: thép carbon
Phân loại màu sắc: Mẫu thông thường 38MM, mẫu phổ biến 44mM (1 cái), mẫu phổ biến 51MM, mẫu phổ biến 38MM + 38mm bìa bào, mẫu phổ biến 44MM + 44mm bìa bào, mô hình phổ biến 51MM + 51mm bìa bào, thép phía trước 38MM, thép phía trước 44MM , thép trước 51MM (1 miếng) Nắp máy bào Fengsteel 38MM + 38mm Nắp máy bào Fengsteel 44MM + 44mm Nắp máy bào Fengsteel 51MM + 51mm Mẫu khuyến mại 38mm (thông thường)

0965.68.68.11