Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-630602368903 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
261,000 đ
Phân loại màu:
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Niuxiang
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Kim Hoa
Phân loại màu: Máy khoan ba điểm chế biến gỗ (8 gói), dụng cụ mở lỗ ba trong một (bộ 6 món), dụng cụ mở lỗ ba trong một (bộ 6 món) + thanh nối, máy khoan ba điểm chế biến gỗ ( 3 gói), mũi khoan ba điểm chế biến gỗ 8mm (2 gói) Mũi khoan ba điểm chế biến gỗ 10mm (2 gói) Mũi khoan ba điểm chế biến gỗ 15mm Thanh kết nối ba trong một (25 bộ) Vòng giới hạn mũi khoan 8pc (3-16mm)
Mã số: A00044
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt
Gỗ 3 Điểm Mũi Đấm Xoắn Mũi Khoan Máy Khoan Điện Xoay Đầu Hỗ Trợ Khoan Lỗ Dụng Cụ Mở bộ Dụng Cụ Đa Năng mũi khoan sắt

0965.68.68.11