Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-667781064533 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: MJZ1601
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: [Kiểu thương mại điện tử] [hộp màu] nguồn hai tốc độ + gói tiêu chuẩn [kiểu thương mại điện tử] [hộp màu] nguồn hai tốc độ + gói vít [kiểu thương mại điện tử] [hộp màu] hai -tốc độ đơn nguồn + Gói đa chức năng Pin kép không chổi than 16V [Daliwang] [hộp nhựa] + gói tiêu chuẩn Pin kép không chổi than 16V [Daliwang] [hộp nhựa] + gói vít Pin kép không chổi than 16V [Daliwang] [hộp nhựa] + Đa ​​chức năng gói 16V hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói tiêu chuẩn 16V hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói vặn 16V hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói đa năng 16V hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đôi + Gói tiêu chuẩn 16V hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đôi + gói vít 16V hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đôi + gói đa năng Máy khoan va đập 16V [hộp nhựa] nguồn đơn + gói tiêu chuẩn Máy khoan va đập 16V [nhựa hộp] điện đôi + Gói tiêu chuẩn Máy khoan va đập 16V [Hộp nhựa] Gói điện kép + Trục vít Máy khoan va đập 16V [Hộp nhựa] Gói điện kép + Đa ​​chức năng [Hộp công cụ] [Phiên bản điện đôi] Gói cao cấp 16V [Hộp công cụ] [Phiên bản điện kép] 16V gói tác động 1201 hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói tiêu chuẩn 1201 hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói vặn 1201 hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói đa năng 1201 hai tốc độ [hộp nhựa ] điện đôi + Gói tiêu chuẩn 1201 Tốc độ đôi [Hộp nhựa] Điện đôi + Gói trục vít 1201 Tốc độ kép [Hộp nhựa] Điện đôi + Gói đa chức năng 1201 Tác động tốc độ kép [Hộp nhựa] Điện đôi + Gói tiêu chuẩn 1201 Tác động tốc độ kép [Hộp nhựa] Nguồn đôi + gói vít 1201 tác động hai tốc độ [hộp nhựa] tác động kép + gói đa năng 1201 tác động hai tốc độ [hộp nhựa] nguồn đơn + gói tiêu chuẩn [hộp dụng cụ] [nguồn đơn phiên bản] 1201 gói sang trọng [hộp công cụ] [Phiên bản pin đôi] Gói 1201 Deluxe [phù hợp với người dùng cũ] 1201 kim loại trần hai tốc độ (không có bộ sạc pin)
Loại máy khoan điện: Máy khoan điện cầm tay
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Chuck: Chuck nhanh
Số mặt hàng: MJZ1601
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita
Dongcheng máy khoan cầm tay máy khoan lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay máy khoan súng lục đa chức năng gia dụng tuốc nơ vít điện công cụ chuyển điện máy bắn vít makita

0965.68.68.11