Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi Máy mài

MÃ SẢN PHẨM: TD-666221785652 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,922,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCSM05-100
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: [4.0Ah một pin và một lần sạc] Gói tiêu chuẩn 05-100D [4.0Ah một pin và một lần sạc] Gói nâng cấp 05-100D [4.0Ah hai pin và một lần sạc] Gói tiêu chuẩn 05-100E [4.0Ah hai pin và một lần sạc] Gói nâng cấp 05-100E [6.0Ah Hai điện và một sạc] Gói tiêu chuẩn 05-100H2 [6.0Ah Hai điện và một phí] Gói nâng cấp 05-100H2 [4.0Ah Hai điện cho hai máy] 05-100 Góc Máy mài + Máy mài búa điện 03-22Z [Bộ hai máy hai điện 4.0Ah] Máy mài góc 05-100 + Máy mài búa điện 05-24Z [Bộ hai máy hai điện 6.0Ah] Máy mài góc 05-100 + 03-22Z điện Hammer Bare Machine [6.0Ah] Bộ hai máy hai điện] Máy mài góc 05-100 + búa điện 05-24Z kim loại trần [dành riêng cho khách hàng cũ] [không có pin và không có bộ sạc] DCSM05-100 kim loại trần
Số mặt hàng: DCSM05-100D
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi
Dongcheng máy mài góc không chổi than máy cắt pin lithium có thể sạc lại máy mài tay đa chức năng máy đánh bóng máy mài điện máy mài pin makita máy mài hơi

0965.68.68.11