Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-675694884552 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,902,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCZC04-24 / 22
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: 22 búa điện cấp chuyên nghiệp [điện đơn 4.0AH] 22 búa điện cấp chuyên nghiệp [điện đơn 4.0AH] 22 búa điện chuyên nghiệp [điện đôi 4.0AH] 22 búa điện [điện đôi 4.0AH] + 22 Các mẫu Búa điện [Điện đôi 4.0AH] + Góc 22 Mẫu Búa điện [Điện đôi 4.0AH] + 22 Mẫu Búa điện chuyên nghiệp [Điện đơn 6.0AH] 22 Mẫu Búa điện chuyên nghiệp [Điện đôi 6.0AH] 22 Các mẫu Búa điện [Điện đôi 6.0AH] + 22 Mẫu Búa điện [Điện đôi 6.0AH] + Góc 22 Mẫu Búa điện [Điện đôi 6.0AH] + Điện 24 Mẫu Búa điện công nghiệp [Điện đơn 4.0AH] 24 Các mẫu Búa điện loại công nghiệp [Điện đơn 4.0AH] 24 Mẫu Búa điện cấp công nghiệp [Điện đôi 4.0AH] 24 Mẫu Búa điện [Điện đôi 4.0AH] + 24 Mẫu Búa điện [Điện đôi 4.0AH] + Angle 24 mẫu búa điện [Điện đôi 4.0AH] Điện] + Điện 24 mẫu búa điện cấp công nghiệp [điện đơn 6.0AH] 24 loại búa điện cấp công nghiệp [điện đôi 6.0AH] 24 búa điện [6.0AH điện đôi] + 24 búa điện [điện đôi 6.0AH] + 24 búa điện các loại [điện kép 6.0AH] + 22 búa điện các loại [không điện và không tích điện] kim loại trần 24 búa điện các loại [không điện và miễn phí] kim loại trần
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck loại: bốn lỗ
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita
Dongcheng lithium electric Brush Impact Búa điện cao -Công suất ba người chọn điện Dongcheng bê tông đa chức năng Máy khoan búa may khoan makita

0965.68.68.11