Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-666962855164 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,726,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCJZ03-13
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: DCJZ03-13 một pin và một sạc [4.0] DCJZ03-13 một pin và một sạc [4.0] DCJZ03-13 hai pin và một sạc [4.0] DCJZ03-13 hai pin và một sạc [4.0] 【6.0】 DCJZ03-13 Hai pin và một sạc 【6.0】 DCJZ05-13 Một pin và một sạc 【4.0】 DCJZ05-13 Một pin và một sạc 【4.0】 DCJZ05-13 Hai pin và một sạc 【4.0】 DCJZ05-13 Hai pin và một lần sạc 【4.0】 DCJZ05-13 Một pin và một sạc 【6.0】 DCJZ05-13 Hai pin và một sạc 【6.0】 DCJZ04-13 Một pin và một sạc 【4.0】 DCJZ04-13 Một pin và một sạc 【4.0】 DCJZ04 -13 Hai pin và một lần sạc 【4.0】 DCJZ04-13 Hai pin và một sạc 【4.0】 DCJZ04-13 Một lần sạc và một lần sạc 【6.0】 DCJZ04-13 Hai pin và một lần sạc 【6.0】 DCJZ23-10 Một lần sạc và một lần sạc sạc DCJZ23-10 Hai pin và một sạc DCJZ23-10 Hai pin và một sạc tiêu chuẩn ban đầu DCJZ24-10 một lần sạc và một sạc DCJZ24-10 hai pin và một sạc DCJZ24-10 hai pin và một sạc tiêu chuẩn ban đầu
Loại máy khoan điện: máy khoan va đập
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Collet: Collet đa năng
Khả năng kẹp tối đa: 13mm
Số mặt hàng: DCJZ03-13
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng
Dongcheng 20V Lithium Pin Drain không chổi than 4.0 Công cụ sạc cao Tác động Tác động của Công cụ chuyển đổi điện Dongcheng Điện lực Dongcheng

0965.68.68.11