Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-577826121491 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,582,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: Z1C-FF02-20B
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu sắc: [Máy ​​khoan búa đa năng 400W] gói tiêu chuẩn [Máy ​​khoan búa đa năng 400W] gói khoan [Máy ​​khoan búa đa năng 400W] Gói khoan nâng cao [Máy ​​khoan búa đa năng 400W] Gói mâm cặp máy khoan [800W ba mục đích máy khoan búa] Pickaxe] [Bộ ly hợp an toàn] Gói tiêu chuẩn [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 800W] [Bộ ly hợp an toàn] Gói máy khoan [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 800W] [Bộ ly hợp an toàn] Gói treo tường [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 800W] [Bộ ly hợp an toàn] Gói có rãnh [Bộ ly hợp ba công dụng 800W] [Bộ ly hợp an toàn] Gói bộ gài khoan [Bộ ly hợp ba công dụng 800W] [Bộ ly hợp an toàn] [Có thể đảo ngược] Gói tiêu chuẩn [Bộ ly hợp ba công dụng 800W] [ Bộ ly hợp an toàn]] Gói máy khoan [Tiến và lùi] [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 800W] [bộ ly hợp an toàn] [quay thuận và quay ngược] qua gói tường [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 800W] [bộ ly hợp an toàn] [chuyển tiếp và đảo ngược] mở gói Khe cắm [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 800W] [bộ ly hợp an toàn] [có thể đảo ngược] gói mâm cặp khoan [Máy ​​khoan búa đa năng 500W] Gói tiêu chuẩn [Máy ​​khoan búa đa năng 500W] Gói khoan [Búa đa năng 500W khoan] Gói xuyên tường [Máy ​​khoan búa kép 500W] Gói mâm cặp máy khoan [Bộ chọn máy khoan búa ba mục đích 820W] [bộ ly hợp an toàn] Gói tiêu chuẩn [Bộ máy khoan búa ba mục đích 820W] [bộ ly hợp an toàn] Gói máy khoan [820W bộ ba -cuốc khoan búa đa năng]] [Bộ ly hợp an toàn] Gói xuyên tường [Bộ chọn máy khoan búa ba công dụng 820W] [Bộ li hợp an toàn] Gói máy khoan rãnh [Bộ ly hợp ba công dụng 820W] Gói máy khoan 500W [Bộ búa và máy khoan Sử dụng kép] Gói tiêu chuẩn 500W [búa-khoan kép] Gói khoan 500W [búa-khoan kép] Gói xuyên tường 500W [búa-khoan kép] Gói mâm cặp khoan
Điện áp: 220V
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck Loại: Khác
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng tiến và lùi: không
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông
Dongcheng điện nhẹ gia dụng khoan điện đa chức năng khoan bê tông va đập công suất cao Dongcheng điện chọn búa điện nhỏ máy khoan bê tông

0965.68.68.11