Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin Máy mài

MÃ SẢN PHẨM: TD-579410898472 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,802,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DCSM03-100E
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: Quà tặng bộ sạc không pin bằng kim loại trần DCSM05-100Z Quà tặng bộ sạc không dùng pin bằng kim loại trần DCSM03-100Z [màu cam 4.0Ah] [20V một lần sạc và một lần sạc] [hộp công cụ] gói tiêu chuẩn [màu cam 4.0Ah] [20V một lần sạc và một lần sạc]] Gói nâng cấp 【Hộp công cụ】 【4.0Ah】 【20V Một pin Một lần sạc】 Gói tiêu chuẩn 【4.0Ah】 【20V Một pin Một lần sạc】 Gói nâng cấp 【4.0Ah】 【20V Hai điện một lần sạc】 Gói tiêu chuẩn 【 4.0Ah】 [20V hai pin và một lần sạc] Gói nâng cấp [6.0Ah] [20V hai pin và một lần sạc] Gói tiêu chuẩn [6.0Ah] [20V hai pin và một lần sạc] Gói nâng cấp [4.0Ah] [20V hai pin và một lần sạc] [Hộp dụng cụ] 03 Máy mài góc + Cờ lê 298Z kim loại trần [4.0Ah] [20V hai pin và một lần sạc] [hộp dụng cụ] 03-13 Máy khoan va đập + 03 Máy mài góc kim loại trần [4.0Ah] [20V hai pin và một lần sạc] [bộ dụng cụ] 22 pin Búa + 03 Máy mài góc [4.0Ah] [20V Hai điện và Một sạc] [Hộp dụng cụ] 24 Búa điện + 03 Máy mài góc [Orange 4.0Ah] [20V Hai Điện và Một Sạc] [Hộp dụng cụ] Gói tiêu chuẩn [Cam 4.0Ah]] [20V hai pin và một lần sạc] [hộp công cụ] gói nâng cấp [màu cam 6.0Ah] [20V hai pin và một lần sạc] [hộp công cụ] gói tiêu chuẩn [màu cam 6.0Ah] [20V hai pin và một sạc] [hộp công cụ] gói nâng cấp [Orange 4.0Ah] [20V hai điện và một sạc] [Bộ dụng cụ] 05 Máy mài góc + 22 Búa điện [Orange 4.0Ah] [20V Hai điện và một sạc] [Bộ dụng cụ] 05 Máy mài góc + 24 Búa điện [Orange 6.0Ah] [20V hai điện và một sạc] [Hộp dụng cụ] 05 mài góc + 22 búa điện trần kim loại [Orange 6.0Ah] [20V hai điện và một sạc] [ Hộp dụng cụ] 05 Máy mài góc + 24 Búa điện Trần kim loại
Số hàng: Máy mài góc có thể sạc lại
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin
Dongcheng máy mài góc có thể sạc lại không chổi than Máy mài pin lithium máy cắt đa năng máy đánh bóng máy mài tay gia đình máy mài góc makita máy cắt cầm tay pin

0965.68.68.11