Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-601438623750 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
7,082,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: MZC22
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: [4.0Ah1 điện 1 lần sạc] Tiêu chuẩn 22 [4.0Ah1 điện 1 lần sạc] Tiêu chuẩn 22D [4.0Ah1 điện 1 lần sạc] 22D nâng cấp [4.0Ah2 điện 1 sạc] Tiêu chuẩn 22S [4.0Ah2 điện 1 sạc] 22S Nâng cấp [4.0 Ah2 điện 1 lần sạc] Tiêu chuẩn 24E [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] Nâng cấp 24E [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] Tiêu chuẩn 22 + 03-100 [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] 22 + 03-100 nâng cấp [4.0Ah2 24 + 03-100 Tiêu chuẩn [4.0Ah 2 Sạc 1 điện] 24 + 03-100 Nâng cấp [4.0Ah2 Sạc 1 điện] 22 + 298 [4.0Ah2 Sạc 1 điện] 24 + 298 [4.0Ah2 Sạc 1 điện]] 22 + 05-13 [4.0 Ah 2 điện 1 lần sạc] 24 + 05-13 [4,0Ah 2 điện 1 lần sạc] [3 trong 1] 22 + 03-100 + 05-13 [4,0Ah 4 điện 2 lần sạc] [4 trong 1】 22 + 03- 100 + 05-13 + 298 【4.0Ah 2 sạc 1 điện】 【3 trong 1】 24 + 03-100 + 05-13 【4.0Ah 4 sạc 2 điện】 【4 trong 1】 24 + 03-100 + 05- 13 + 298 [6.0Ah 2 điện 1 lần sạc] [3 trong 1] 24 + 03-100 + 05-13 [6.0Ah 2 điện 1 lần sạc] 22 + 03-100 [6.0Ah2 điện 1 lần sạc] 24 + 03-100 [6,0Ah 2 điện 1 lần sạc] 22 + 298 [6,0Ah 2 điện 1 lần sạc] 24 + 298 [6,0Ah 2 điện 1 lần sạc] 22 + 03-13 [6,0Ah 2 điện 1 lần sạc] 24 + 03-13 [4,0 Ah 1 điện 1 lần sạc] Sạc] 22 lít [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] 22 tiêu chuẩn [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] 22 lít [4.0Ah1 điện 1 lần sạc] 24 tiêu chuẩn [4.0Ah1 điện 1 lần sạc] 24 lít [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] tiêu chuẩn 24 [4.0Ah 2 điện 1 lần sạc] 24 lít [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] tiêu chuẩn 13B [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] 13B lít [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] tiêu chuẩn 15B [4.0Ah2 điện 1 lần sạc] 15B lít
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck Loại: Khác
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông
Dongcheng có thể sạc lại búa điện máy khoan va chạm pin lithium không chổi điện gia dụng ba công dụng máy khoan điện chọn pin lithium không dây Dongcheng khoan bê tông

0965.68.68.11