Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-599635616075 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,800,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Dòng: DCPB
Mô hình: dcpb
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Nam Thông
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: [Ủy quyền chính thức, Tmall xác thực, giả một phạt mười, giao hàng nhanh] (sửa chữa ô tô 488Nm mô-men xoắn cao) Tiêu chuẩn chính thức không chổi than 1 điện 4.0AH (sửa chữa ô tô mô-men xoắn cao 488Nm) không chổi than 2 điện 4.0AH Tiêu chuẩn chính thức (sửa chữa ô tô 488Nm mô-men xoắn cao) không chổi than 1 điện 6.0AH Tiêu chuẩn chính thức (sửa chữa ô tô mô-men xoắn cao 488Nm) không chổi than 2 điện 6.0AH Tiêu chuẩn chính thức (sửa chữa ô tô mô-men xoắn cao 488Nm) không chổi than 1 điện 4.0AH gửi gói sửa chữa máy (Sửa chữa ô tô 488Nm mô-men xoắn cao) Không chổi than 2 điện Gói sửa chữa máy gửi 4.0AH (Sửa chữa tự động 488Nm mô-men xoắn cao) Gói sửa chữa máy gửi không chổi than 1 điện 6.0AH (Sửa chữa tự động 488Nm mô-men xoắn cao) Không chổi than 2 Gói sửa chữa máy gửi điện 6.0AH (Công việc nặng) Sửa chữa tự động mô-men xoắn cao 998Nm) không chổi than 1 Gói quà tặng đặc biệt điện 4.0AH (sửa chữa ô tô hạng nặng 998Nm mô-men xoắn cao) Gói quà tặng đặc biệt không chổi than 2 điện 4.0AH (sửa chữa ô tô hạng nặng 998Nm mô-men xoắn cao) không chổi than 1 điện 6.0AH gói quà tặng đặc biệt (Sửa chữa ô tô hạng nặng 998Nm mô-men xoắn cao) không chổi than 2 điện 6.0AH gửi gói quà đặc biệt [cờ lê điện 488 + máy mài góc 03] không chổi than 2 điện 4.0AH gửi gói quà giá trị [cờ lê điện 488 + máy mài 03 góc] không chổi than 2 điện 6.0AH gửi gói quà giá trị [cờ lê điện 488 + 22 búa điện] không chổi than 2 điện 4.0AH gửi gói quà giá trị [488 cờ lê điện + 22 búa điện] không chổi than 2 điện 6.0AH gửi túi quà giá trị [488 cờ lê điện + 05-13 máy khoan điện] không chổi than 2 điện 4.0AH gói quà tặng miễn phí [488 cờ lê điện + 05-13 khoan điện] không chổi than 2 điện 6.0AH gói quà tặng miễn phí [cờ lê điện 488 + khoan điện + bộ mài góc] không chổi than 2 điện 4.0AH gửi gói quà tặng giá trị [cờ lê điện 488 + khoan điện + máy mài góc bộ] Chổi 2 điện 6.0AH gửi gói quà giá trị [Bộ cờ lê điện 488 + búa điện + bộ mài góc] Chổi than 2 điện 4.0AH gửi quà giá trị Gói quà [Bộ cờ lê điện 488 + Búa điện + Bộ mài góc] Chổi than 2 điện 6.0AH Gửi gói quà tặng giá trị
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lốp xe công cụ sửa chữa ô tô lithium điện súng hơi Dongcheng sạc tác động bảng điện máy khoan pin makita

0965.68.68.11