Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-589682329944 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,012,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Dòng: DCPB
Mô hình: DCPB02-18 / 280
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Nam Thông
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: 298Nm [giá đặc biệt của cửa hàng] 1 điện 4.0AH tiêu chuẩn chính thức 298Nm [giá đặc biệt của cửa hàng] 2 điện 4.0AH tiêu chuẩn chính thức 320Nm (ưu tiên chế biến gỗ - siêu tiết kiệm điện) 1 điện 4.0AH để gửi gói quà tặng tòa nhà 320Nm ( ưu tiên chế biến gỗ - siêu tiết kiệm điện) 2 Gói xây dựng miễn phí điện 4.0AH 320Nm (ưu tiên cho chế biến gỗ - siêu tiết kiệm điện) 1 gói xây dựng miễn phí 6.0AH 320Nm (ưu tiên chế biến gỗ - siêu tiết kiệm điện) 2 Gói xây dựng miễn phí 6.0AH 488Nm (tự động sửa chữa mô-men xoắn cao ưu tiên) 1 Điện 4.0AH gửi gói sửa chữa máy 488Nm (ưu tiên cho sửa chữa ô tô mô-men xoắn cao) 2 điện 4.0AH gửi gói sửa chữa máy 488Nm (sửa chữa ô tô ưu tiên mô-men xoắn cao) 1 điện 6.0AH gửi gói sửa chữa máy 488Nm (sửa chữa ô tô ưu tiên mô men xoắn cao) 2 điện 6.0AH gửi sửa chữa máy Gói quà 298Nm (ưu tiên cho thợ làm kệ) 1 điện 4.0AH gửi gói quà công trình 298Nm (ưu tiên cho thợ kệ) 2 điện 4.0AH gửi gói quà công trình 298Nm (ưu tiên cho kệ công nhân) 1 điện 6.0AH gửi gói quà công trình 298Nm (ưu tiên cho thợ kệ) 2 điện 6.0AH Miễn phí xây dựng gói 998Nm (sửa chữa ô tô hạng nặng mô-men xoắn cao) 2 điện 4.0AH gửi gói đặc biệt 998Nm (sửa chữa ô tô hạng nặng mô-men xoắn cao) 2 điện 6.0AH gửi gói đặc biệt [Cờ lê điện 320Nm + bộ máy mài góc] 2 điện 4.0AH giá trị miễn phí Gói quà tặng [Cờ lê điện 320Nm + Bộ mài góc] Gói quà tặng giá trị miễn phí 2 điện 6.0AH [Cờ lê điện 320Nm + Bộ khoan điện] Gói quà tặng giá trị miễn phí 2 điện 4.0AH [Cờ lê điện 320Nm + Bộ khoan điện] Gói quà tặng giá trị miễn phí 2 điện 6.0AH [cờ lê điện 320Nm + bộ cưa đĩa điện] Gói quà tặng miễn phí 2 điện 4.0AH [cờ lê điện 320Nm + cưa đĩa điện bộ] Gói quà tặng miễn phí 2 điện 6.0AH [cờ lê điện 320Nm + bộ khoan điện + mài góc] 2 điện 4.0AH để gửi gói quà giá trị [cờ lê điện 320Nm + búa điện + bộ máy mài góc] 2 điện 4.0AH để gửi quà giá trị túi 298 kim loại trần không chổi than (nút giữa 20V) để gửi bộ dụng cụ 488 kim loại trần không chổi than (nút giữa 20V) để gửi Bộ công cụ 03-18 Kim loại trần không chổi than (nút 18V ở cả hai bên) để gửi bộ công cụ
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan
Dongcheng cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao lithium-ion tác động lên kệ súng hơi công nhân Dongcheng sửa chữa ô tô mạnh mẽ pad sạc pin may khoan

0965.68.68.11