Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-643509799792 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,302,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: DZC400-13
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu:? [Sự kiện hôm nay] Nhận phiếu giảm giá và đặt hàng để được giảm giá ngay lập tức! sản phẩm chính thức! Sợi tóc trực tiếp ban đầu! Mẫu nhẹ [sử dụng kép 400W] gói tiêu chuẩn kiểu nhẹ [sử dụng kép 400W] gói khoan nhẹ [sử dụng kép 400W] gói mâm cặp khoan [kiểu chuyên nghiệp] [sử dụng kép 500W] <gói cơ bản> 02 - 20 [Model chuyên nghiệp] [Dual-purpose 500W] <Drilling Package> [Professional Model] [Dual-purpose 500W] <Drill Chuck Package> [Professional Model] [Dual-purpose 500W] <Wall-Through Package> Advanced Model [ Ba mục đích 800W]] Nâng cấp gói tiêu chuẩn [Ba mục đích 800W] Nâng cấp gói khoan [Ba mục đích 800W] Nâng cấp gói khoan [Ba mục đích 800W] Nâng cấp gói khoan [Ba mục đích 800W] Chiếc đầu tàu của Gói tường - Chuyển tiếp và đảo ngược [Ba mục đích 800W] mô hình hàng đầu của gói khoan - mô hình hàng đầu của gói khoan [ba mục đích 800W] chuyển tiếp và đảo ngược - mô hình hàng đầu của gói máy khoan [ba mục đích 800W] tiến và ngược - chuyển tiếp và đảo ngược [ba mục đích 800W] mô hình hàng đầu của gói khoan-Chuyển tiếp và đảo ngược [800W ba mục đích] xuyên qua gói tường
Điện áp: 220V
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck Loại: Khác
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay
Dongcheng búa điện nhẹ Xẻng điện khoan điện gia đình nhỏ công suất cao Máy khoan va đập bê tông ba mục đích đa chức năng búa điện khoan cầm tay

0965.68.68.11