Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-656278983070 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Phân loại màu: tay cầm vuông cuốc hợp kim đục nhọn Tay cầm vuông 12*130 cuốc hợp kim đục phẳng Tay cầm vuông 12*130 [đục nhọn] Tay cầm vuông 14*250 [đục phẳng] Tay cầm tròn 14*250 [đục nhọn] Tay cầm tròn 14*250 [đục phẳng] Tay cầm vuông 14*250 [đục nhọn] Tay cầm vuông 14*160 [đục phẳng] Đục nhọn 14*160 65 điện 30*400 65 đục điện phẳng Đục nhọn lục giác dài 30*400 Lục giác dài 17*400 Đục phẳng 17*400 Đục lục giác dài 17*280 Đục lục giác dài 17*280 Đục phẳng 5 lỗ 18*280 Đục phẳng 5 lỗ 18*400 Đục nhọn 5 lỗ 18*400 Đục nhọn 5 lỗ 18*280
Mục số: Pickaxe hàn
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita
Dongcheng búa điện mũi khoan tác động lục giác tay cầm tròn tay cầm phẳng đục chọn hàn điện chọn đục xẻ rãnh khoan bê tông mũi khoan may khoan makita

0965.68.68.11