Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-678288177435 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
980,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: Máy khoan điện 2050
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu: DCJZ2050 [không có pin và không có bộ sạc] đầu trần DCJZ2050 [20V / 2.0 nguồn đơn] Bộ dụng cụ DCJZ2050 [20V / 2.0 đôi] Bộ dụng cụ DCJZ2050 [20V / 2.0 nguồn đơn] phụ kiện sang trọng đa chức năng DCJZ2050 [20V / 2.0 Kép Điện] Phụ kiện sang trọng đa chức năng DCJZ2050 [20V / 2.0 Điện đơn] Bộ 33 món có giới hạn DCJZ2050 [Điện kép 20V / 2.0] Bộ dụng cụ 33 món DCJZ2050 [20V / 4.0 điện đơn] Bộ dụng cụ DCJZ2050 [20V / 4.0 Điện kép] Bộ dụng cụ DCJZ2050 [pin đơn 20V / 4.0] Phụ kiện sang trọng đa chức năng DCJZ2050 [pin kép 20V / 4.0] Phụ kiện sang trọng đa chức năng DCJZ2050 [pin đơn 20V / 4.0] Bộ 33 miếng giới hạn DCJZ2050 [pin kép 20V / 4.0] Bộ 33 miếng giới hạn DCJZ2050 [ 20V / 6.0 Điện đơn] Bộ dụng cụ Điện] Chân dung gia đình 2050 + Cờ lê DCA [6.0 điện đôi] Chân dung gia đình 2050 + Máy mài góc DCA [6.0 điện đôi] Chân dung gia đình 2050 + Búa điện DCA [6.0 điện đôi] Chân dung gia đình mới 2050 không chổi than Máy khoan [Không dùng pin, không sạc] Máy trần mới 2050 Máy khoan điện không chổi than [2.0 điện đơn] Máy khoan điện không chổi than 2050 mới [2.0 điện đôi] Mới 2050 [2.0 điện đơn] Phụ kiện sang trọng đa chức năng Mới 2050 [2.0 điện đôi] Phụ kiện sang trọng đa chức năng Mới Máy khoan điện không chổi than 2050 [4.0 điện đơn]] Máy khoan điện không chổi than 2050 mới [4.0 điện đôi] 05-13 [khoan va đập 60N.m] 4.0 điện đơn 05-13 [khoan va đập 60N.m] 4.0 điện đôi 03-13 [ Máy khoan va đập 120N.m] 4.0 điện đơn 03-13 [Máy ​​khoan va đập 120N.m] 4.0 điện đôi 04-13 [Máy ​​khoan cầm tay 60N.m] 4.0 điện đơn 04-13 [Máy ​​khoan cầm tay 60N.m] 4.0 điện đôi 1601 [16V / 2.0 điện đơn] Tiêu chuẩn 1601 [16V / 2.0 Điện kép] Tiêu chuẩn 1201 [10.8V / 2.0 Điện đơn] Tiêu chuẩn 1201 [10.8V / 2.0 đôi nguồn] pin 4000 mAh tiêu chuẩn 20V ban đầu [1 mảnh]
Loại máy khoan điện: Máy khoan điện cầm tay
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Chuck: Chuck nhanh
Khả năng kẹp tối đa: 13mm
Số mặt hàng: DCJZ2050
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini
Dongcheng 20V Brushless Lithium Sprice Drain Multric Diamond Diamond Tua tuốc nơ tua vít điện Dongcheng Đèn pin 2050 2050 2050 may khoan mini

0965.68.68.11