Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-623026716774 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,830,000 đ
Phân loại màu:
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số chứng chỉ CCC:  2010010506445319
Thương hiệu: Dongcheng
Mô hình: Z1C-FF
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu: Z1C-FF02-20 [500W] tiêu chuẩn Z1C-FF02-20 [500W] gói sang trọng Z1C-FF03-20 [500W] gói sang trọng Z1C-FF03-20 [500W] tiêu chuẩn Z1C-FF05-26 [800W]] Tiêu chuẩn Z1C-FF05-26 [800W] Gói cao cấp Z1C-FF-26 [750W] Tiêu chuẩn Z1C-FF02-26 [750W] Tiêu chuẩn Z1C-FF03-26 [750W] Tiêu chuẩn Z1C-FF-38 [800W]] Tiêu chuẩn Z1C- FF02-28 [960W] Tiêu chuẩn Z1C-FF02-28 [960W] Tiêu chuẩn Z1C-FF02-30 [960W] Tiêu chuẩn Z1C-FF02-38 [960W] Tiêu chuẩn Z1C-FF04-30 [960W]] Tiêu chuẩn FF07-26 [1010W] Tiêu chuẩn / với an toàn Tiêu chuẩn Z1C-FF-45 [1500W]
Điện áp: 220V
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck loại: bốn lỗ
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng tiến và lùi: không
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch
Dongcheng Light Electric Hammer Home Triệu chứng đa chức năng Tổ chức Diamond High -Power Paper Dut máy khoan bê tông bosch

0965.68.68.11