Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304 Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-588806641674 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
195,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Juntuo
Phân loại màu sắc: Công nghiệp 3mm (5 gói), công nghiệp 4mm (5 gói), công nghiệp 5mm (5 gói), công nghiệp 6mm (5 gói), công nghiệp 8mm (5 gói), công nghiệp 10mm (5 gói) ) Công nghiệp cấp 12mm (5 gói) Công nghiệp cấp 14mm (2 gói) Cấp công nghiệp 16mm (2 gói) Cấp công nghiệp 18mm (2 gói) Cấp công nghiệp 20mm (2 gói) Cấp công nghiệp 22mm [4 ống] (1 Gói) Cấp công nghiệp 25mm (1 gói) Loại công nghiệp 26mm (1 gói) Loại công nghiệp 28mm [6 ống] (1 gói) Loại công nghiệp 30mm (1 gói) Loại công nghiệp 32mm (1 gói) Loại công nghiệp 35mm [ống 1 inch] (1 gói) Loại công nghiệp 38mm (1 gói) Loại công nghiệp 40mm (1 gói) Loại công nghiệp 42mm (1 gói) Loại công nghiệp 45mm (1 gói) Loại công nghiệp 48mm (1 gói) Loại công nghiệp 50mm (1 gói)
Mục số: Kính mở
Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304
Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304
Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304
Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304
Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304
Kính lỗ dụng cụ mở khoan gạch men mũi khoan ngọc mài tròn đá cẩm thạch thủy tinh gạch đấm hiện vật quay đầu mũi khoan inox 304

0965.68.68.11