Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-590660671431 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Phân loại màu:
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Deli / Deli
Mô hình: DL2003
Chất liệu: Thép hợp kim chrome vanadi
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Ninh Ba
Phân loại màu sắc: Máy tước dây DL2607C 6,5 inch 0,6-2,6 (mm) Máy tước dây mỏ vịt DL2003 Máy cắt dây mỏ vịt DL2607 Máy tước dây 7 inch 0,6-2,6 (mm) Máy tước dây uốn nếp DL4991 0,2-2,0 (mm) Máy cắt dây đa chức năng DL2018 Kìm 0,2-6 (mm) Máy tuốt dây quang DL2004 1,6-3,2 (mm) DL2002B Máy tuốt dây tự động 1,0-3,2 (mm) Máy tuốt dây tự động DL2002C 1,25-8 (mm) DL2005 Máy tước dây 1,6-3,2 (mm)) DL383009 Máy cắt dây sáu trong một 1- 4 (mm)
Thông số kỹ thuật: khác
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi
Kìm rút dây điện mỏ vịt mạnh mẽ mỏ vịt đại bàng đa chức năng thợ điện kéo dây kìm tuốt da tạo tác dây tuốt chuyên nghiệp may khoan pin hitachi

0965.68.68.11