Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-615596040323 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
223,000 đ
Phân loại màu:
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Deli / Deli
Mô hình: DL0005
Chất liệu: other
Phân loại màu sắc: Máy cắt dây phủ toàn bộ cổ điển 6 inch [loại mạnh], Máy cắt dây phủ hoàn toàn cổ điển 7 inch [loại mạnh], Máy cắt dây tráng hoàn toàn cổ điển 8 inch [loại mạnh], 6 inch của Đức- máy cắt dây kiểu Đức [Loại mạnh kiểu Đức]] Máy cắt dây 7 inch kiểu Đức [Loại mạnh kiểu Đức] Máy cắt dây 8 inch kiểu Đức [Loại mạnh kiểu Đức] Máy cắt dây đa năng 8,5 inch [ loại đa chức năng] Kìm cắt dây titan đen 6 inch mới nâng cấp [loại tiết kiệm nhân công] 8 inch Kìm cắt dây titan đen mới nâng cấp [loại tiết kiệm nhân công] Kìm cắt dây tiết kiệm nhân công 6 inch kiểu Nhật [loại tiết kiệm nhân công- loại tiết kiệm] Kìm bấm dây tiết kiệm sức lao động kiểu Nhật 7 inch [Loại tiết kiệm lao động của Nhật] Kìm mũi kim cầm tay 5 inch [dòng kìm mũi kim] Kìm bấm kim mũi nhọn 6 inch bằng thép cacbon cứng [dòng kìm mũi kim ] Kìm mũi kim thép cacbon cứng cao 8 inch [dòng kìm mũi kim] Kìm mũi kim tiết kiệm nhân công 6 inch kiểu Nhật [dòng kìm mũi nhọn] Kim tiết kiệm nhân công 8 inch kiểu Nhật kìm mũi 【Dòng kìm mũi kim】 Kìm mũi kim đa chức năng 9 inch 【Dòng kìm mũi kim】 Kìm mũi chéo bằng thép cacbon cứng cao 6 inch 【Dòng kìm mũi xiên】 6 inch Kìm mũi chéo tiết kiệm lao động Nhật Bản 【Dòng kìm mũi xiên】 Kìm mũi xiên 7 inch bằng thép cacbon cứng cao [dòng kìm mũi xiên] Kìm mũi xiên 7 inch tiết kiệm lao động Nhật Bản [dòng kìm mũi xiên]
Kích thước: 8 ”
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch
Kìm kìm cắt dây Vise Kìm cắt điện Daquan thợ điện miệng nhọn cấp công nghiệp phổ quát phẳng miệng kìm kẹp keo sắt kìm công cụ phần cứng máy khoan bosch

0965.68.68.11