Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-625717154323 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
981,000 đ
Phân loại màu:
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Arrizo
Mô hình: Máy khoan điện cầm tay
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: 42VF hai tốc độ 1 pin [động cơ đồng đầy đủ + pin lớn 7500mAh] + gói tác động sang trọng + hộp 42VF hai tốc độ 2 điện [động cơ đồng đầy đủ + pin lớn 7500mAh] + gói tác động sang trọng + hộp 42VF tác động 1 pin [ Tất cả động cơ bằng đồng + pin lớn 7500mAh] + gói sốc sang trọng + hộp 42VF sốc 2 pin [động cơ bằng đồng đầy đủ + pin lớn 7500mAh] + gói tác động sang trọng + hộp [động cơ không chổi than + pin lớn 10000mAh] 48VF ​​tốc độ gấp đôi 1 pin + Deluxe gói + hộp lưu trữ [động cơ không chổi than + pin lớn 10000mAh] 48VF ​​hai tốc độ 2 pin + gói sang trọng + hộp lưu trữ [động cơ không chổi than + pin lớn 10000mAh] Sốc 48VF ​​1 pin + gói sốc sang trọng + hộp [không chổi than] Động cơ + Pin lớn 10000mAh] Chống sốc 48VF ​​2 pin + gói sốc sang trọng + hộp [động cơ không chổi than + pin lớn 20000mAh] 88VF tốc độ gấp đôi 1 pin + gói sang trọng + hộp lưu trữ [động cơ không chổi than + pin lớn 20000mAh] 88VF tốc độ kép 2 pin + gói sang trọng + hộp lưu trữ [động cơ không chổi than + pin lớn 20000mAh] 88VF tác động 1 pin + gói tác động sang trọng + hộp [động cơ không chổi than + pin lớn 20000mAh] tác động 88VF 2 điện + gói tác động sang trọng + hộp
Loại máy khoan điện: Máy khoan điện cầm tay
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Chuck: Chuck nhanh
Số hàng: Máy khoan cầm tay Arrizo
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Thời gian bảo hành: 5 năm
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita
Không chổi than pin lithium có thể sạc lại máy khoan cầm tay gia dụng đa chức năng tuốc nơ vít điện Máy khoan vặn vít dụng cụ điện nhỏ may khoan makita

0965.68.68.11