Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-630643193267 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
229,000 đ
Phân loại màu:
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yaoao
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
Phân loại màu: Vòi composite φM3 Vòi composite φM4 Vòi composite φM5 Vòi composite φM6 Vòi composite φM8 Vòi composite φM10
Mục số: Vòi tổng hợp
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông
Khoan và tarô 1 tập dây tarô lỗ mũi khoan ren răng tự tarô mũi composite tập M3M4M5M6M8M10 mũi rút lõi bê tông

0965.68.68.11