Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-615974180915 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,016,000 đ
Phân loại màu:
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: DEVON / Dayou
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: Máy khoan sạc không chổi than 5282 [kim loại trần], Máy khoan sạc không chổi than 5282 [Bộ hoàn chỉnh điện đơn 4.0], Máy khoan sạc không chổi than 5282 [Bộ hoàn chỉnh điện đôi 4.0], Máy khoan sạc không chổi than 5282 [Bộ hoàn chỉnh điện đơn 5.2], 5282 không chổi than máy khoan có thể sạc lại [5.2 Bộ hoàn chỉnh động cơ điện kép 5283 máy khoan va đập không chổi than [kim loại trần] 5283 máy khoan va đập không chổi than [4.0 bộ động cơ điện đơn] 5283 máy khoan tác động không chổi than [4.0 bộ động cơ điện kép hoàn chỉnh] 5283 máy khoan tác động không chổi than [5.2 bộ hoàn chỉnh của động cơ điện đơn] Máy khoan tác động không chổi than 5283 [Bộ hoàn chỉnh điện đôi 5.2]
Loại máy khoan điện: máy khoan va đập
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Loại Chuck: Chuck nhanh
Khả năng kẹp tối đa: 13mm
Số mặt hàng: 5283
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng về phía trước và ngược lại: có
Thời gian bảo hành: 1 năm
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin
Khoan sạc lớn không chổi than lithium Máy khoan điện đa chức năng Đèn pin Sốc tiếp xúc công cụ tuốc nơ vít điện 5282/5283 máy khoan pin

0965.68.68.11