Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch Máy đục bê tông

MÃ SẢN PHẨM: TD-39342542364 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
515,000 đ
Phân loại màu:
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kaishan
Mô hình: G10
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: G10 gắp khí (không có cuốc gốc), 5 300 cuốc (60 nhân dân tệ miễn phí vận chuyển), 350 cuốc 5 (65 nhân dân tệ miễn phí vận chuyển), 400 cuốc 5 (75 nhân dân tệ miễn phí vận chuyển), 6 điểm ống gió cao áp ( 4 lớp)
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch
Kaishan G10 Feng Ho Qi Shovel Tháo nén Picking Xi măng Creter Crusher Air Compressor Air Hammer Pick 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 钎 máy đục bê tông bosch

0965.68.68.11