JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ Súng bơm mỡ

MÃ SẢN PHẨM: TD-674791009481 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
219,000 đ
Phân loại màu:
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
【1】
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: other
Mô hình: Súng bắn mỡ pin Lithium
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Kim Hoa
Phân loại màu sắc: Các mẫu đặc biệt cho dầu có nòng và dầu rời, hai pin, một sạc cho dầu rời, các kiểu sử dụng kép, một pin, một sạc cho dầu rời, các kiểu sử dụng kép, hai pin và một sạc cho dầu có nòng và dầu lỏng, một pin và một sạc [1]
Thể loại: Súng bắn mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ
JIEXINGDA Electric Butter Gun 24V Sạc pin lithium mới đầy đủ máy bơm mỡ không dây tự động đầy đủ súng bơm mỡ bò bằng tay Súng bơm mỡ

0965.68.68.11