Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-683990874874 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
308,000 đ
Phân loại màu:
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: huhao
Model: Dao tỉa 2 cạnh 3 cạnh
Chất liệu: khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Xoay thuận cấp công nghiệp 1/4 * 15 (2 cánh), xoay ngược cấp công nghiệp 1/4 * 15 (2 cánh), xoay thuận cấp công nghiệp 1/4 * 20.2 (3 cánh), cấp công nghiệp 1/4 *20.2 quay đảo chiều Quay (3 lưỡi) Loại công nghiệp 1/4*15 (một cặp 2 lưỡi tiến và lùi) Loại công nghiệp 1/4*20.2 (một cặp 3 lưỡi tiến và lùi) Phiên bản nâng cấp 1/4*13.5 quay thuận (2 cánh) Phiên bản nâng cấp 1/4*13.5 đảo ngược (2 cánh) phiên bản nâng cấp 1/4*13.5 thuận (3 cánh) phiên bản nâng cấp 1/4*13.5 đảo ngược (3 cánh) 1/4*15 thuận (2 lưỡi) 1/4*15 Đảo ngược (2 lưỡi) 1/4*19.8 Xoay thuận (3 lưỡi) 1/4*19.8 Đảo ngược (3 lưỡi) Máy dán cạnh có dao khía 1/4*25 1/4* 13.5 ( một cặp 2 lưỡi tiến và lùi) 1/4*19.8 (một cặp 3 lưỡi tiến và lùi) 1/4*13.5 (một cặp 3 lưỡi tiến và lùi) 1/4*15 (một cặp 2 lưỡi tiến và lùi phải)
Cho dù lớp phủ: không lớp phủ
Có nên nhập khẩu: Không
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn
Huhao chế biến gỗ máy tạo dải cạnh đặc biệt dao cắt tỉa dao vát 2 lưỡi 3 lưỡi dao dải cạnh lên và xuống sửa chữa đầu công cụ vát cạnh mũi khoan gỗ lỗ tròn

0965.68.68.11