Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-524069163011 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
550,000 đ
Phân loại màu:
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: DELIXI ELECTRIC / Delixi Electric
Mô hình: CDEN4G03WTM
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
Phân loại màu sắc: Loại lớn 400 * 300 * 120 (điện thoại, TV, mô-đun quạt) được khuyến khích sử dụng lớn 400 * 300 * 120 (không có mô-đun, không có phích cắm hàng, không có giá đỡ) lớn 400 * 300 * 120 (ổ cắm năm lỗ hai chữ số + giá mèo gấp hai lớp) Lớn 400 * 300 * 120 (điện thoại, HDTV, mô-đun quạt) Lớn 400 * 300 * 120 (định tuyến 4 cổng, điện thoại, HDTV, mô-đun quạt) Lớn 400 * 300 * 120 (8- bộ định tuyến cổng, điện thoại, HDTV, mô-đun quạt) Trung bình 350 * 300 * 120 (bộ định tuyến 4 cổng, điện thoại, HDTV, mô-đun quạt) Trung bình 350 * 300 * 120 (ổ cắm năm lỗ hai chữ số + Giá đỡ mèo gấp hai lớp ) Trung bình 350 * 300 * 120 (điện thoại, HDTV, mô-đun quạt) Lớn 400 * 300 * 120 (điện thoại, mô-đun TV) Nhỏ 250 * 300 * 120 (ổ cắm năm lỗ hai chữ số + giá đỡ mèo gấp hai lớp) Nhỏ 250 * 300 * 120 (điện thoại, HDTV, mô-đun quạt) phương tiện mới 350 * 300 * 120 (hàng ổ cắm + giá đỡ cat quang + khay nhiệt hạch + khung mô-đun 4U) mới lớn 400 * 300 * 120 (ổ cắm + giá đỡ cat quang + nối khay + khung mô-đun 6U) nhỏ mới 250 * 300 * 120 (ổ cắm + khung cat quang + khay nối + khung mô-đun 2U) 10 vòng (cửa trong suốt nhỏ gọn tối 16 mạch (lắp cửa trong suốt tiêu chuẩn) 21 mạch (cửa trong suốt tiêu chuẩn được giấu lắp đặt) 24 mạch (cài đặt giấu kín cửa trong suốt tiêu chuẩn)
Kích thước bên ngoài: 400x300x120mm
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng
Hộp hiện tại yếu Delixi hộ gia đình ẩn chuyển đổi lớn hộp mô-đun hiện tại yếu trống rỗng mở hộp thông tin trung tâm đa phương tiện máy khoan bosch chính hãng

0965.68.68.11