High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas Que hàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-675726581924 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
290,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Guijie
Mô hình: YD998YD256YD322 212YD707
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Tế Nam
Phân loại màu: Dây hàn YD212 Dây hàn 1.2/1.6mm YD256 Dây hàn 1.2/1.6mm YD322 Dây hàn 1.2/1.6mm YD397 Dây hàn 1.2/1.6mm Dây hàn YD45 1.2/Dây hàn YD507 1.2/1.6mm Dây hàn 1.2/1.6mm YD507Mo 1.2/ Dây hàn 1.6mm YD520 Dây hàn 1.2/1.6mm YD612 Dây hàn 1.2/1.6mm YD65 Dây hàn 1.2/1.6mm YD688 Dây hàn 1.2/1.6mm YD60 Dây hàn 1.2/1.6mm YD600 Dây hàn 1.2/1.6mm YD702 1.2/1.6 dây hàn mm YD707 Dây hàn 1.2/1.6mm YD888 Dây hàn 1.2/1.6mm YD918 Dây hàn 1.2/1.6mm Dây hàn YD998 1.2/1.6mm Dây hàn YD999 1.2/1.6mm Dây hàn cacbua vonfram 1.2/1.6mm Dây hàn YD788 1.2/1.6 mm YD1100 dây hàn 1.2/1.6mm Khoan ống 100XT1.2/1.6mm YD583 khiên máy 1.2/ 1.6mm
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas
High -hardness YD998YD256YD322 212YD707 Vonsten Wear Wear hàn nhôm bằng khò gas

0965.68.68.11