GT12 Attack Wire Mô -men xoắn quá tải lụa Silk Attack Jis Daily Standard ISO Tiêu chuẩn quốc gia Tấn công CLIP TAP CLIP mũi khoan gỗ 2 tầng Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-657921860340 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
447,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: Tiêu chuẩn quốc gia ISO-Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M3 (3.15*2.5) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M4 (4*3.15) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M5 (5*4) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M6 (6.3*5) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M8 ( 6.3*5) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M10 (8*6.3) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M12 (9*7.1) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M14 (11.2*9) Tiêu chuẩn quốc gia GT12-M16 (12.5*10) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M2 (3*2.5) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M3 (4*3.2) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M4 (5*4) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M5 (5.5*4.5) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M6 (6*4.5) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M8 (6.2*5) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M10 (7*5.5) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M12 (8.5*6.5) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M14 (10.5*8) Tiêu chuẩn Nhật Bản GT12-M16 (12.5*10)
GT12 Attack Wire Mô -men xoắn quá tải lụa Silk Attack Jis Daily Standard ISO Tiêu chuẩn quốc gia Tấn công CLIP TAP CLIP mũi khoan gỗ 2 tầng
GT12 Attack Wire Mô -men xoắn quá tải lụa Silk Attack Jis Daily Standard ISO Tiêu chuẩn quốc gia Tấn công CLIP TAP CLIP mũi khoan gỗ 2 tầng
GT12 Attack Wire Mô -men xoắn quá tải lụa Silk Attack Jis Daily Standard ISO Tiêu chuẩn quốc gia Tấn công CLIP TAP CLIP mũi khoan gỗ 2 tầng

0965.68.68.11