Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-587397615218 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,252,000 đ
Phân loại màu:
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Ushimagawa
Mô hình: SDC-jigsaw
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: AC
Phân loại màu sắc: Máy cưa lọng mẫu chuẩn + hộp nhựa không có lưỡi cưa mẫu chuẩn - máy đơn + hộp nhựa + 5 lưỡi cưa hợp kim + 5 lưỡi cưa chế biến gỗ cấu hình cao - máy đơn [có chức năng laze] + hộp nhựa mẫu phù hợp cao - máy đơn [có chức năng laze] 5 Lưỡi cưa hợp kim + 5 Lưỡi cưa chế biến gỗ Máy cực mẫu-đơn [có chức năng la-de + dao nạp nhanh] Máy mẫu-đơn cực [có chức năng la-de + dao nạp nhanh] 5 Lưỡi cưa hợp kim + 5 lưỡi cưa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Thời gian bảo hành: 3 năm
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay
Ghép hình chế biến gỗ đa chức năng dụng cụ điện cầm tay hộ gia đình máy cưa laser nhỏ máy cưa bằng tay khoan tay

0965.68.68.11