Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-639471333258 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Matsuzaki
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Phân loại màu: 5mm (5 que), 6mm (5 que), 8mm (5 que), 10mm (5 que), 12mm (5 que), 6+8mm (2 que mỗi loại), tổng cộng 4 que, 6+ 8+10 (2 thanh mỗi loại) tổng cộng 6 mảnh 6+8+10+12 (mỗi thanh 1 thanh) tổng cộng 4 thanh 5+6+8+10+12 (mỗi thanh 1 thanh) tổng cộng 5 thanh 5mm (10 thanh ) 6mm (10 cái) 8mm (10 cái) 10mm (10 cái) 12mm (10 cái)
Mục số: Mũi khoan tam giác đa chức năng
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính
Gạch men đặc biệt khoan Daquan 6mm kính mở lỗ đục tường gạch bê tông tường gạch hình tam giác quay đầu mũi khoan kính

0965.68.68.11