Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2 Que hàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-635794563949 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
310,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongchuang
Mô hình: ERNi-1/NiCr-3/NiCrMo-1/NiCrMo-4/NiCrMo-3
Phân loại màu: Dây hàn niken ERNi-1, một kilôgam dây hàn niken ERNiCr-3, một kilôgam dây hàn niken ERNiCrMo-3, một kilôgam dây hàn niken ERNiCrCu-7, một kilôgam của dây hàn niken ERNiCrMo-4, đường kính 2,4 mm Dây hàn niken ERNiCrMo-10 Một kg dây hàn niken, một gói dùng thử dây hàn niken ERNiFeCr-1, một kg niken ERNiFeCr-2 -dây hàn dựa trên, một kg
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2
Erni-1 Dây hàn niken tinh khiết Ernicr-3 Ernicrmo-3 Harch C276 hợp kim Ernicrmo-4 dựa trên niken-4 que hàn kim tín 3.2

0965.68.68.11