Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay Máy mài

MÃ SẢN PHẨM: TD-585940146140 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
511,000 đ
Phân loại màu:
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: YSA / Eagle Vision Security
Loạt: Cờ lê tác động
Mô hình: Cờ lê điện
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: Chú ý! mAh là dung lượng pin. Các cờ lê tại cửa hàng của chúng tôi đều là mẫu đặc biệt 300N với mô-men xoắn thực [12500mAh] 1 mẫu nâng cấp 380N tiêu chuẩn [12500mAh] 1 mẫu nâng cấp 380N tiêu chuẩn [12500mAh] 1 gói pin mẫu nâng cấp 380N [12500mAh] 2 gói pin 380N mẫu nâng cấp [10 ô 25000mAh] 1 gói pin nâng cấp 380N tiêu chuẩn [10 cell 25000mAh] 1 gói pin nâng cấp 380N [10 cell 25000mAh] 2 gói pin nâng cấp 380N [15 cell 37500mAh] 1 gói pin nâng cấp 380N [15 cell 37500mAh] 2 gói điện 680N cấu hình cao không chổi than [ 1 gói điện 680N kiểu cao cấp không chổi than [10 phần 25000mAh] 2 gói pin 680N kiểu cao cấp không chổi than [15 phần 37500mAh] 1 gói điện 680N kiểu cao cấp không chổi than [15 phần 37500mAh] 2 gói điện? Sau đây là của Đức mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [mô-men xoắn 1080N.M đo được] được thợ máy khuyên dùng? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [10 phần 25000mAh] 1 tiêu chuẩn điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [10 phần 25000mAh] Gói điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [10 phần 25000mAh] 2 gói điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [15 phần 37500mAh] 1 gói điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [15 phần 37500mAh] 2 gói điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [20 phần 50000mAh] 1 tiêu chuẩn điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [20 phần 50000mAh] 1 gói điện? Mô hình sửa chữa ô tô không chổi than [20 phần 50000mAh] 2 gói điện
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Thời gian bảo hành: 3 năm
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay
Eagle Vision cờ lê điện không chổi than mô-men xoắn cao sạc pin lithium cờ lê tác động sửa chữa ô tô kệ công nhân tay áo súng hơi may mai máy mài cầm tay

0965.68.68.11