Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường Mũi khoan

MÃ SẢN PHẨM: TD-677010943880 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
224,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yaoao
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
Phân loại màu: Định vị đai nhám [φ16mm] định vị đai nhám [φ18mm] định vị đai nhám [φ20mm] định vị đai nhám [φ22mm] định vị đai nhám [φ25mm] định vị đai nhám [φ28mm] định vị đai nhám [φ30mm] định vị đai nhám [φ32mm] ] 】 Định vị đai Corundum [φ35mm] Định vị đai Corundum [φ38mm] Định vị đai Corundum [φ40mm] Định vị đai Corundum [φ42mm] Định vị đai Corundum [φ45mm] Định vị đai Corundum [φ50mm] Định vị đai Corundum [φ55mm] Định vị đai Corundum [φ60mm] Định vị đai carborundum [φ65mm] Định vị đai kim cương [φ68mm] Định vị đai kim cương [φ70mm] Định vị đai kim cương [φ75mm] Định vị đai kim cương [φ80mm] Định vị đai kim cương [φ85mm] Định vị đai kim cương [φ90mm] Định vị đai kim cương [φ95mm] Đai kim cương Định vị 【φ100mm】 Định vị vành đai Corundum 【φ105mm】 Định vị vành đai Corundum 【φ110mm】 Định vị vành đai Corundum 【φ115mm】 Định vị vành đai Corundum 【φ120mm】 Định vị vành đai Corundum 【φ125mm】 Định vị vành đai Corundum 【φ130mm】
Mục số: A-10
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường
Dụng cụ mở lỗ đá nhám Yaoao với mũi khoan gạch định vị tấm thạch cao tấm xi măng với mũi khoan trung tâm Dụng cụ mở lỗ kính mũi khoét tường

0965.68.68.11