Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita Máy khoan đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-671564798618 Đã bán 10
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,373,000 đ
Phân loại màu:
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dongke
Mô hình: KBL2131-28
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Phân loại màu sắc: Dongke không chổi than 28 chiếc búa điện 4.0 một chiếc điện + gói đầu búa Dongke không chổi than 28 chiếc búa điện 4.0 hai chiếc điện + gói đầu búa Dongke không chổi than 28 chiếc búa điện 6.0 một chiếc điện + gói đầu búa Dongke không chổi than 28 Búa điện 6.0 Hai chiếc điện + Đầu búa Gói Dongke không chổi than 28 Búa điện Trần kim loại Không điện Không phí
Điện áp: khác
Điều chỉnh tốc độ: biến vô hạn
Chuck loại: bốn lỗ
Phương pháp làm việc: Máy khoan búa
Phương thức hoạt động: Cầm tay
Có hoặc không có hướng tiến và lùi: không
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita
Dongke KBL2131-28 Bóng kép LITHIUM công suất cao không có lực lượng điện tích nặng Tác động của Búa điện Tác động di động Đa chức năng Đa chức năng khoan makita

0965.68.68.11